Nasza oferta

 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN, C.O., GAZOWE:

 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • Montaż instalacji centralnego ogrzewania,
 • Montaż instalacji ogrzewania podłogowego,
 • Montaż i odpalanie kotłów gazowych,
 • Montaż instalacji gazowych, stalowych (spawanych) oraz miedzianych (metoda zaciskowa),
 • Montaż kolektorów słonecznych do C.W.U.,
 • Montaż paneli fotowoltaicznych,
 • Montaż kominków z płaszczem wodnym,
 • Wykonywanie instalacji hydrantowych,
 • Montaż oczyszczalni przydomowych.

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE (PRZYŁĄCZA):

 • Woda,
 • Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa,
 • Gaz,
 • Drenaż.